Privacystatement Autorola B.V.

Bij gebruik van de diensten zoals aangeboden op www.Autorolaautoverkoopservice.nl gaat een Autorola-lid een contractuele relatie aan met Autorola B.V. (Autorola). Op deze dienstverlening is het onderstaande privacystatement van toepassing. Door gebruikmaking van de dienstverlening gaat u met de toepasselijkheid van het Privacystatement akkoord.

Uw privacy

Autorola B.V. is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bezoekers van de website www.Autorolaautoverkoopservice.nl van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Autorola B.V. houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

Autorola B.V.
Vestiging en bezoekadres:
Constructieweg 1b
3433NM Nieuwegein

Telefoonnummer 030-6020878
Bereikbaarheid: Op werkdagen van 8:30 uur tot 17:30 uur
E-mailadres: klantenservice@autorola.nl
KvK-nummer: 30222784

Verwerking van persoonsgegevens

Autorola B.V. legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u een waarderapport met een gegarandeerde prijs aanvraagt en wanneer u met Autorola B.V. een verkoopovereenkomst sluit, of anderszins contact heeft met Autorola B.V. Autorola B.V. gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(en). Autorola B.V. gebruikt in alle gevallen alleen die persoonsgegevens die de u zelf aan Autorola B.V. ter beschikking stelt.

Klikgedrag

Op de website van Autorola B.V. worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers zich identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, bijvoorbeeld door deze beter op de wensen van de gebruikers aan te kunnen laten sluiten. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Autorola B.V. haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Gebruik van cookies

Autorola B.V. maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens die of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. De sessie-cookie bevat geen persoonsgegevens en dient enkel om het gebruik van www.Autorolaautoverkoopservice.nl voor u gemakkelijker te maken.

Op de site www.Autorolaautoverkoopservice.nl treft u een aantal links aan naar andere websites. Autorola B.V. kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Autorola B.V., t.a.v. Afdeling Klantenservice, Constructieweg 1b 3433 NM Nieuwegein of e-mail: klantenservice@autorola.nl.

Wijzigingen

Autorola B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van Autorola B.V.

Datum 04-06-2013